• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر

محصولات شرکت سیگما آلدریچ | محصولات شرکت سیگما الدریچ

نویسنده : alikianpoor دسته بندی : مواد شیمیایی

06

اکتبر
2019

محصولات شرکت سیگما آلدریچ

محصولات شرکت سیگما آلدریچ : شرکت سیگما آلدریچ یک شرکت شیمیایی، علوم زیستی و بیوتکنولوژی آمریکایی که متعلق به Merck KGaA است. شرکت سیگما آلدریچ در سال ۱۹۷۵ در ادغامی با شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ با هم ادغام شدند این شرکت در سنت لوئیس اداره می شود و حدودا در ۴۰ کشور فعالیت رسمی دارد. هدف ما حل مشکلات سخت علمی با همکاری با جامعه جهانی است و از طریق آن، هدف ما تسهیل دسترسی به بهداشت بهتر برای مردم در همه جا می باشد.

 

لیست محصولات شرکت سیگما آلدریچ


Company:sigma-aldrich
Catalog number:۶۹۷۶۶۴
Cas number:۶۷۲-۳۰-۰
Name:۳Bromophenyl)sulfur pentafluoride)
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
 سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۷۴۳۷۴۷
Cas number:۱۲۰۳۷۰۹-۷۶-۵
Name:۳Bromophenyl/(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate)
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۳۰۵۳۷۵
Cas number:۱۳۲۲۵۶-۹۷-۴
Name:۳Bromobutyl/triphenylphosphonium bromide
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS011241
Cas number:
Name:۳bromobenzoyl/amino]acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS005956
Cas number:
Name:۳bromo-phenoxy/-acetic acid
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
 لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS001243
Cas number:
Name:۳Bromo-4-methoxyphenyl/acetonitrile
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
 لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS004577
Cas number:
Name:۳bromo-4-hydroxy-phenyl/-acetic acid
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
 لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS003075
Cas number:
Name:۳Bromo-4-fluorophenyl/acetic acid
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
 لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۷۱۶۳۴۰
Cas number:
Name:۳Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
 شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
سیگما
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS000820
Cas number:
Name:۳Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl/
methyliminodiacetic acid
 شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
 لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۳۸۹۱۹۶
Cas number:۵۴۳۱۴-۸۵-۱
Name:۳Benzyloxypropyl/triphenylphosphonium bromide
 شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۷۲۸۲۰۹
Cas number: ۱۷۹۴-۴۸-۵
Name:۳Bromo-1-propynyl/benzene solution
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS008721
Cas number:
Name:۳Benzyloxy-phenyl)-ethylamine hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۶۸۱۷۳۳
Cas number:۱۸۶۰-۵۸-۸
Name:۳Benzyloxyphenyl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS007235
Cas number:
Name:۳benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۷۵۰۲۱۲
Cas number:
Name:۳Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۷۵۰۲۰۴
Cas number:
Name:۳Ammoniopropyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۲۸۱۷۷۸
Cas number: ۱۳۸۲۲-۵۶-۵
Name:۳Aminopropyl/trimethoxysilane
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR01354
Cas number:
Name:۳Aminopropyl/(5-methylpyridin-2-yl)amine dihydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:A3648
Cas number:۹۱۹-۳۰-۲
Name:۳Aminopropyl/triethoxysilane
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS009763
Cas number:
Name:۳aminophenyl/(3,4-dimethylphenyl)methanone
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS019607
Cas number:
Name:۳Aminomethylphenyl/boronic acid hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS010755
Cas number:
Name:۳Aminomethyl-cyclohexylmethyl/-carbamic acid tert-butyl ester
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR00121
Cas number: ۲۷۹۵۸-۹۷-۰
Name:۳Aminobenzyl/diethylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
مطب پیشنهادی :
آب اکسیژنه | خرید | فروش | نمایندگی | کاربرد | آب اکسیژنه
Company:sigma-aldrich
Catalog number:ADE000287
Cas number: ۱۵۲۳۹۸-۰۵-۵
Name:۳Amino-pyridin-4-yl/-methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS012561
Cas number:
Name:۳amino-cyclopentyl/-carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS003846
Cas number:
Name:۳amino-4-methylphenyl/boronic acid hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS019241
Cas number:
Name:۳Amino-4-chloro-phenyl/-carbamic acid tert-butyl ester
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR00154
Cas number: ۶۱۰۵-۷۲-۲
Name:۳Amino-2-methylpropyl)dimethylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR01373
Cas number:
Name:۳Amino-1-methylpropyl)ethyl(methyl)amine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR00152
Cas number: ۶۰۹۷۸-۳۳-۸
Name:۳Amino-1-methylpropyl)dimethylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS005910
Cas number:
Name:۳allylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS019351
Cas number:
Name:۳Allyl-4-oxo-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl/-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS020546
Cas number:
Name:۳Allyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylsulfanyl/-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS017493
Cas number:
Name:۳allyl-2-imino-2,3-dihydro-benzoimidazol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS016282
Cas number:
Name:۳acetyl-indol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS009583
Cas number:
Name:۳Acetyl-7-ethyl-1H-indol-1-yl/acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS016088
Cas number:
Name:۳acetyl-4-hydroxy-5-oxo-2-phenyl-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS005488
Cas number:
Name:۳acetamidomethylphenyl/boronic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS015719
Cas number:
Name:۳acetamido-5-carboxy/phenylboronic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS013026
Cas number:
Name:۳trifluoromethyl/-(cyclohexyl)-methylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS025185
Cas number:
Name:(۲-Fluorophenyl(isoxazol-5-yl/methanamine hydrochloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۳۰۵۸۵۵
Cas number: ۱۸۳۵۵-۹۶-۹
Name:۳Dimethylamino/propyl triphenylphosphonium bromide
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0119
Cas number:
Name:۴-Chlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0299
Cas number:
Name:۴-۴-Chlorophenoxyphenyl/-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0300
Cas number:
Name:۴-۴-Bromophenoxy phenyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0161
Cas number:
Name:۳-Fluorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0160
Cas number:
Name:۳-Chlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0149
Cas number:
Name:۲-Methoxyphenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0159
Cas number:
Name:۲-Fluorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS016477
Cas number:
Name:۲-chloro-phenyl/-isoxazol-5-yl/-methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:JRD0288
Cas number:
Name:۲,۵-Dichlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:cds008896
Cas number:
Name:۹H-Fluoren-9-yl/methoxy/carbonyl/amino/-2-oxopiperidin-1-yl/acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS016562
Cas number:
Name:(۳-[۳-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR01301
Cas number:
Name:(۳,۶-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyridazin-4-yl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
مطب پیشنهادی :
خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ از نمایندگی رسمی فروش شرکت سیگما الدریچ در ایران
Company:sigma-aldrich
Catalog number:ADE000218
Cas number:
Name:(۳,۶-Dichloro-5-methoxypyridin-2-yl)methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS009076
Cas number:
Name:(۳,۵-dioxomorpholin-4-yl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۶۵۴۸۱۷
Cas number: ۹۷۴۸۰-۶۰-۹
Name:(۳,۵-Dimethylphenyl)thiourea
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS012982
Cas number:
Name:(۳,۵-dimethylisoxazol-4-yl)methanethiol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS010422
Cas number:
Name:(۳,۵-dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۵۶۱۹۴۰
Cas number: ۱۴۹۰۸۲-۰۳-۱
Name:(۳,۵-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS018444
Cas number:
Name:(۳,۵-dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CBR01589
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS010636
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS002170
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS007153
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS006547
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS012906
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(oxo)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۵۹۱۱۴۹
Cas number: ۱۳۳۸۸-۷۵-۵
Name:(۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۴۰۵۸۳۳
Cas number:۴۶۷۰-۱۰-۴
Name:(۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS012914
Cas number:
Name:(۳,۵-Dimethoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۵۸۹۳۳۰
Cas number: ۴۴۵۴۹۱-۰۹-۸
Name:(۳,۵-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:۵۸۹۳۳۰
Cas number:۴۴۵۴۹۱-۰۹-۸
Name:(۳,۵-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS011776
Cas number:
Name:(۳,۵-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS008805
Cas number:
Name:(۳,۵-dichloro-phenyl)-ethyl-amine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS001519
Cas number:
Name:(۳,۵-Dichloro-4-oxo-1(4H)-pyridinyl)acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان
Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS018206
Cas number:
Name:(۳,۵-dichloro-2-pyridinyl)methanamine
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان

محصولات شرکت سیگما آلدریچ

Company:sigma-aldrich
Catalog number:CDS010444
Cas number:
Name:(۳,۵-bis-difluoromethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid
شماره فروش۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروشسفیر آزما کیان

کیت تحقیقاتی | کیت آزمایشگاهی

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – نمایندگی فروش کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی
بزرگترین شرکت فروش کیت تحقیقاتی و کیت آزمایشگاهی در ایران * www.bioshimi.info *,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://bioshimi.info

درج نظر

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.