• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

نویسنده : alikianpoor دسته بندی : مواد آزمایشگاهی, مواد شیمیایی, مواد شیمیایی آزمایشگاهی, مواد شیمیایی صنعتی

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و لیست مواد شیمیایی خطرناک

 به طور كلّي هدف از انجام ارزيابي ريسك مواد شيميايي عبارتست از : شناخت خطرات ناشي از تمام مواد شيميايي كه در محيط كار استفاده، انبار و يا حمل و نقل  مي‌شود

1-  هدف :

   به طور كلّي هدف از انجام ارزيابي ريسك مواد شيميايي عبارتست از : شناخت خطرات ناشي از تمام مواد شيميايي كه در محيط كار استفاده، انبار و يا حمل و نقل  مي‌شود.

·         ارزيابي ميزان مواجهه كاركنان با مواد شيميايي خطرناك از طريق تنفسي، پوستي و گوارشي

·         ارزيابي ميزان كفايت اقدامات كنترلي در دسترس

·         مشخص كردن وظايفي(Task) كه ريسك بالايي براي سلامتي كاركنان دارند

·         پيشنهاد اقدامات كنترلي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك

نتيجه عملي و اصلي يك برنامه ارزيابي ريسك، تعيين «ضريب ريسك(Risk Rating) » مربوط به وظايف  مختلف است. وظايف فرآيندي بر اساس ضريب ريسك، رتبه بندي مي‌شوند و اين رتبه ها براي تعيين اقدامات كنترلي مرتبط،مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بدون يك سيستم ارزيابي كه مخاطرات را بر اساس پتانسيل خطر آنها رتبه بندي مي‌كند، ممكن است زمان و منابع سازمان بر روي مواردي كه ريسك پايين دارند معطوف شده و از مواردي كه خيلي مهمتر هستند غافل گردند.

2-  دامنه:

در اين راهنما، ارزيابي‌ها فقط مربوط به مخاطراتي است كه سلامتي كاركنان شاغل در محيط‌هاي كاري را تهديد مي‌كنند.   اين راهنما در مورد حمل و نقل مواد شيميايي سمّي و خطرناك اعم از مواد اوّليه، محصولات، تركيبات و محصولات       جانبي قابل استفاده است.

  راهنمايي لازم را در راستاي تصميم‌گيري در مورد اينكه چه كسي بايد ارزيابي‌ها را انجام دهد فراهم آورده و تعيين مي‌كند كه چه كارهايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.

     يك روش عمومي براي ارزيابي ريسك ناشي از انتشار يا توليد مواد شيميايي خطرناك طرح مي‌كند.

اقدامات لازم براي انجام يك ارزيابي را توصيف و ملزومات مستندسازي و ارزيابي‌هاي مجدد را تشريح مي‌كند.

   ممكن است بوسيله متصديان امور ايمني و بهداشت صنعتي و ساير افرادي كه به نوعي درگير ارزيابي ريسك هستند استفاده مي‌شود.

    ارزيابي مورد نظر مي‌تواند ريسك نسبي موجود را (چنانچه پارامتر‌هاي مورد نياز براي ارزيابي شناخته شده باشند ) مشخص كند. لكن، زماني كه اطلاعات معني دار در دسترس نباشند يا خطاهاي انساني در طي عمليات ارزيابي وجود داشته باشند، نتايج مي‌توانند سوال برانگيز باشند.

   براي ريسك‌هاي مرتبط با نقص ماشين آلات، تجهيزات و سيستم‌هاي كنترل كه ممكن است به صورت تصادفي و از يك حادثه يا شبه حادثه ناشي شوند، توصيه نمي‌شود.

 همچنين براي ارزيابي ريسك مخاطراتي كه متوجه همسايگان صنعت و محيط زيست است توصيه نمي‌گردد.

    اين ارزيابي در مورد افرادي كه حساسيت خيلي بالايي دارند، نبايد بكار برده شود.

     اين ارزيابي براي تماسهاي پوستي و گوارشي پيشنهاد نمي‌شود. لكن نمونه محاسبات مربوط به مواجهه پوستي در پيوست1 آمده است.

3-  تعاريف:

   خطر(Hazard)، يك واژه كلّي براي هر مقوله اي است كه پتانسيل ايجاد صدمه را، داشته باشد. خطر ماده شيميايي، مربوط به توانائي ايجاد مسموميت بوده و تابع ميزان سميت آن است.

  ريسك(Risk)، ريسك واژه اي است، كه براي پيش بيني احتمال وقوع اثرات نامطلوب يك تركيب شيميايي يا ساير مخاطراتبكار برده مي‌شود.

  ارزيابي ريسك(Risk Assessment) ، به شناسايي و تعيين كميت ريسك حاصل از كاربرد يك تركيب شيميايي، با در نظر گرفتن اثرات مضر آن بر روي پرسنل و با احتساب  ميزان، راه ورود به بدن  و مدت زمان مواجههاطلاق مي‌شود.

 سمّي(Toxic) ، صفت يك ماده شيميايي است كه مبيّن خاصيت آسيب رساني آن به موجودات زندهمي باشد.   سميّت(Toxicity) ، ميزان آسيب رساني يك ماده شيميايي به موجودات زندهرا بيان مي كند.

4-  مسوليت ها:

 مسئوليت اجرايي دستور العمل بر عهده كليه پرسنل شركت مي باشد و با نظارت اداره HSEاست.

5-  روش انجام كار:

مواد شيميايي مختلف خصوصيات و ميزان سميت متفاوتي دارند. مواجهه با مواد شيميايي سمي، مي‌تواند منجر به اثرات مختلفي شود كه شدت آنها با توجه به راه مواجهه (تنفسي، پوستي و گوارشي) و ميزان تماس، متفاوت خواهد بود.

در ارزيابي ريسك مواد شيميايي سمي، ميزان ريسك براي استفاده كنندگان، مشخص شده و اقدامات لازم براي محافظت پرسنل در برابر مواد شيميايي، پيشنهاد مي‌شود. بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانين جاري كشور، كارمندان و كارگران صنايع بايستي در شرايط ايمن با مواد شيميايي مواجهه داشته باشند. در راستاي انجام اين وظيفه مهم، بايستي از كليه مواد شيميايي كه در محيط كار استفاده مي‌شوند، از طريق شناسايي و ارزشيابي مخاطرات آنها و روش‌هاي كنترلي اتخاذ شده، ارزيابي دقيقي به عمل آيد. لازم به ذكر است كه در اين ارزيابي‌ها تنها به خطر بيماري‌هاي ناشي از مواد شيميايي توجه مي‌شود و مخاطرات مربوط به قابليت اشتعال و انفجار اين مواد با استفاده از روش‌هاي جداگانه و خاص ارزيابي مي‌گردند.

 روش ارزيابي نيمه كمي ريسك

     با توجه به اهميّت موضوع ريسك، روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي ريسك مواد شيميايي از طرف سازمان‌هاي مرتبط با مسائل ايمني و بهداشت صنعتي ارايه شده است. در اين روش، ابتدا خطرات ناشي از مواد شيميايي مشخص، سپس با در نظر گرفتن ميزان يا احتمال مواجهه،  ميزان ريسك محاسبه مي‌گردد و در مرحله بعد  اقدامات كنترلي لازم، براي كاهش ريسك‌هاي مرتبط معرفي و اولويت بندي مي‌شوند.

     روش ارزيابي نيمه كمي ريسك در يازده مرحله انجام مي پذيرد:

Ø      Ø    حمايت وتعهد مديريت

1 ـ تشكيل يك گروه كاري

Ø      Ø    مشخص كردن مخاطرات  و تعيين ضريب آنها

2 ـ تجزيه فرآيند به وظايف كوچكتر

3 ـ شناسايي مواد شيميايي

4 ـ تعيين ضريب مخاطره(Hazard Rating)

5 ـ انجام بازرسي و مصاحبه از مسؤولان و پرسنل

Ø      Ø    ارزشيابي ميزان مواجهه

6 ـ جمع آوري اطلاعات مربوط به طول مدت مواجهه و تكرار آن

7 ـ تعيين ضريب مواجهه(Exposure Rating)

Ø      Ø    ارزيابي ريسك

8 ـ تعيين ضريب ريسك(Risk Rating)

9 ـ اجراي عمليات اصلاحي

10 ـ مستند سازي ارزيابي

11 ـ بازنگري ارزيابي

     براي انجام ارزشيابي مواجهه سه روش وجود دارد. ارزياب مي‌تواند ميزان مواجهه واقعي را براي تعيين ضريب مواجهه (ER) و نهايتاً سطح ريسك به كار ببرد. اگر ميزان مواجهه واقعي قابل دسترس نبود، فاكتور‌ها يا پارامتر‌هاي مواجهه مي‌توانند براي تعيين شاخص و ضريب مواجهه مورد استفاده قرار گيرند. براي ارزيابي ريسك ناشي از تماس با مواد شيميايي در مرحله طراحي فرآيند، ممكن است ميزان مواجهه با استفاده از فرمول‌هاي تئوريك و تجربي تخمين زده شود.

مراحل ارزيابي ريسك

1 ـ تشكيل گروه كاري                  7 ـ تعيين ضريب مواجهه

2 ـ تجزيه فرايند به وظايف كوچك‌تر                   8 ـ تعيين ضريب ريسك

3 ـ شناسايي مواد شيميايي                                    9 ـ اجراي اقدامات اصلاحي

4 ـ تعيين ضريب مخاطره                                         10 ـ مستندسازي ارزيابي

5 ـ انجام بازرسي و مصاحبه                                          11 ـ بازنگري ارزيابي

6 ـ جمع‌آوري اطلاعات طول مدت مواجهه و تكرار آن

مرحله 1 ـ تشكيل گروه كاري

يك گروه كاري شامل نمايندگاني از هر دو طرف مديريت و كارگران است كه اين افراد صلاحيت و شايستگي همكاري در اين زمينه را دارند. فرد شايسته مي‌تواند يك كارمند يا هر شخصي باشد كه آموزش‌ها و تجارب لازم را در زمينه مواد مخاطره آميز، ارزيابي و مديريت ريسك داشته باشد. همچنين يك مشاوره ايمني يا متخصص بهداشت صنعتي براي انجام ارزيابي ريسك بايستي بكار گرفته شود.

بين مديريت و كاركنان بايستي همفكري و همكاري كامل وجود داشته باشد. كاركناني كه واقعاً درگير كار هستند و كار را انجام مي‌دهند كمك شاياني مي‌توانند در اين زمينه داشته باشند. حضور كاركنان و نمايندگان آنها در كميته هاي مربوطه مي‌تواند در بدست آمدن اطلاعات در زمينه مواد مورد استفاده در وظايف، روش‌هاي انجام وظايف و راه هاي مختلف مواجهه با اين مواد بسيار مفيد ومؤثر باشد. مديريت بايستي درگير انجام ارزيابي ريسك شده و براي اجراي اقدامات اصلاحي و كنترلي در راستاي مديريت ريسك مصمم باشد.

مرحله 2 ـ تجزيه فرآيند به وظايف كوچكتر

تقسيم بندي و تجزيه فرآيندها به ترتيب زير صورت مي‌گيرد :

·         ·       شركت  به واحدهاي كوچكتر تقسيم بندي مي‌شود؛

·         ·       هر واحد به فرآيند‌هاي كوچكتر تقسيم بندي مي‌شود ؛

مطب پیشنهادی :
آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن

·         ·       هر فرآيند به وظايف كوچكتر تقسيم بندي مي‌شود؛

·         ·       كارگران با توجه به موقعيت مكاني و وظايف كاري گروه بندي مي‌شوند؛

·         ·       براي مشاغلي كه نياز به تحرّك در كارخانه دارند، مشاغل آنها به صورت خاص مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد؛

·         ·       از اينكه تمام كاركناني كه با مواد شيميايي مواجهه دارند اعم از كاركنان توليد، تعمير و نگهداري، تحقيق و توسعه، پيمانكاران و ماموران نظافت، مد نظر قرار گرفته اند اطمينان حاصل مي‌شود.

براي پيگيري اجراي برنامه ها و اطمينان از اينكه تمام محيط‌هاي كاري پوشش داده شده اند، لازم است كليه محيط‌هاي كاري، مورد بازديد قرار گيرند. وظايف معمولاً به صورت فيزيكي يا جغرافيايي از هم جدا شده اند. نمودار‌هاي جريان فرآيند (PFD) و نمودار‌هاي ابزار دقيق فرآيند (PID) مي‌توانند براي مشخص كردن وظايف در ارزيابي ريسك بكار برده شوند. وظايف حاصل از تجزيه فرآيند‌هاي كاري در فرم شماره 1ثبت مي‌شود.

مرحله3 ـ شناسايي مواد شيميايي

تمام مواد شيميايي كه استفاده يا توليد مي‌شوند نظير مواد اوّليه، بينابيني، محصولات اصلي و فراورده هاي جانبي بايستي مشخص شوند. يك ماده شيميايي ممكن است به يكي از شكل‌هاي جامد، مايع، گاز، بخار، غبار، ميست يا فيوم باشد. همه مواد شيميايي، بدون توجه به سيستم‌هاي كنترلي كه ممكن است در محل وجود داشته باشد و آنها را تخليه كند بايستي مدنظر قرار گيرند.

شناسايي مواد شيميايي مي‌تواند از راه هاي زير انجام گيرد:

·         ·       با توجه به ليست مواد موجود در انبار، صورت موجودي، دفـــتر ثبت، شناسنامه ايمني مــــواد شيميايي (MSDS) و بر چسب ظروف

·         ·       بازديد همه محل‌هايي كه مواد شيميايي انبار يا مصرف مي‌شوند

·         ·       توجه كردن به موادي كه ممكن است در طول فرآيند كاري توليد شوند مانند واسطه ها

·         ·       محصولات جانبي، محصولات نهايي و كليه عواملي كه از فرآيند بيرون مي‌‌آيند، نظير پسماند‌ها (جامد و مايع)، ضايعات و تركيبات ناپايدار.

·         ·       توجه كردن به همه موادي كه در حين عمليات‌هايي نظير راه اندازي آزمايشي، تعميرات و نگهداري بكار برده مي‌شوند و يا بوجود مي‌آيند.

·         ·       ماده يا مواد شيميايي مشخص شده براي هر وظيفه د ر فرم شماره 1ثبت مي‌شود.

مرحله 4 ـ تعيين ضريب مخاطره

پس از شناسايي مواد شيميايي مصرفي و توليدي در هر وظيفه، ضريب مخاطره اين مواد مشخص مي‌گردد. مخاطرات ناشي از يك ماده شيميايي به ميزان سميّت و نحوه مواجهه بستگي دارد. ضريب مخاطره مي‌تواند با توجه به تأثيرات سمّي مواد شيميايي تعيين گردد (جدول 1). روش ديگر تعيين ضريب مخاطره از طريق دوز كشنده (Lethal Dose 50% = LD50)و غلظت كشنده (Lethal Concentration 50% = LC50)مواد شيميايي است (جدول 2). لازم به ذكر است كه اطلاعات ذكر شده در جداول را مي‌توان از شناسنامه ايمني مواد شيميايي  (MSDS)بدست آورد.

      ضريب مخاطره مربوط به مواد در فرم شماره 1ثبت شده است.

جدول 1ـ ضريب مخاطره

ضريب مخاطره

توضيح دسته بندي خطر/تاثير

مثال از مواد شيميايي

1

– بدون تاثيرات نامطلوب بر سلامتي

– سرطان زايي A5(ACGIH) (به پيوست 2 مراجعه شود)

– جزء مواد سمّي و مضر نيست

كلريد سديم، بوتان، بوتيل استات، كلسيم كربنات

2

– تاثيرات نامطلوب بر مخاط و پوست (بدون شدت زياد)

– سرطان زايي A4(ACGIH)

– ايجاد حساسيت و تحريك براي پوست

استن، بوتان، استيك اسيد10%، نمك باريم، غبار آلومينيم

3

– امكان سرطان زايي و جهش زايي در انسان يا حيوان  (هنوز اطلاعات كافي دراين زمينه ارائه نشده)

– سرطان زايي A3(ACGIH)

– گروه 2B(IARC)

– ماده خورنده (5>pH>3 يا 11>pH>9)

-تحريك تنفسي و جزء طبقه بندي مواد مضر

تولوئن، زايلن، بوتانل، استالدئيد، استيك انيدريد، آنيلين

4

– احتمال سرطان زايي، جهش زايي و اختلالات ژنتيكي (بر اساس مطالعات انجام شده بر روي موجودات آزمايشگاهي )

– سرطان زايي A2(ACGIH)

– گروه 2A(IARC)

– گروه B(NTP)

– ماده خيلي خورنده (2>pH>0 يا14>pH>5/11)

– ماده سمي

فرمالدئيد، كادميم، متيلن كلرايد، اكسيد اتيلن، اكريلو نيتريل،1و3-بوتادين

5

–  سرطان زا، جهش زا و باني اختلالات ژنتيكي در نوزادان

– سرطان زايي A1(ACGIH)

– گروه 1(IARC)

– گروه A(NTP)

– ماده خيلي سمي

بنزن، سرب، ارسنيك، برليم، وينيل كلرايد، جيوه، كريستال سيليكات

جدول 2 ـ ضريب مخاطره بر حسب سميت حاد

ضريب مخاطره

LD50جذب شده از راه خوراكي در موش صحرايي

(وزن بدنmg/Kg)

LD50جذب شده از راه پوستي در موش صحرايي يا خرگوش (وزن بدنmg/Kg)

LC50جذب شده از راه تنفسي در موش صحرايي

(mg/Lit)در 4 ساعت براي گاز و بخار

LC50جذب شده از راه تنفسي در موش صحرايي

(mg/Lit) در 4 ساعت براي ذرات هوابرد

2

>2000

>2000

>20

>5

3

2000> تا >200

2000> تا >400

20> تا >2

5> تا >1

4

200> تا >25

400> تا >50

2> تا >5/0

1> تا >25/0

5

25>

50>

5/0>

25/0>

 مرحله 5 ـ انجام بازرسي و مصاحبه

يك بازرسي دقيق بر طبق وظايف كاري ليست شده در فرم شماره 1 انجام دهيد و در حين بازرسي با كاركنان مصاحبه كنيد. هدف از مصاحبه، پيدا كردن همه وظايف ليست شده در فرم 1 است و اينكه آيا همه كاركنان مد نظر قرار گرفته شده اند. به اين ترتيب براي ارزيابي اينكه آيا همه كارگران با مواد شيميايي سمّي و مضر مواجهه داشته اند، ضروري است كه با كاركنان شاغل با توجه به تجربه كاري و روش اجرايي آنها صحبت شود. به عنوان مثال، آنها مي‌توانند تشريح كنند كه در حين تعمير و نگهداري، كمبود نيروي انساني، تغيير در تعداد افراد يا مقدار توليد چه اتفاقي مي‌افتد و اين تغييرات روي مواجهه با مواد شيميايي سمّي و مضر چه تأثيري مي‌گذارد.

اگر يك شغل، فرآيند يا واحد كاري جديد طراحي و برنامه ريزي شده ولي هنوز به بهره برداري نرسيده است، ارزشيابي فرآيند‌هاي كاري مرتبط الزامي است و آن بايستي در فرم شماره 1 اضافه شود. يك چك ليست براي بازرسي در پيوست شماره 3 آمده است. اين چك ليست بازرسي حول چهار محور زير طراحي شده است :

1)   1)     واحد كاري كه در آن مواد شيميايي سمّي مصرف يا توليد مي‌شوند

2)   2)     شكل انجام كار

3)   3)     نحوه انتشار آلودگي

4)   4)     مناطق مربوط به آلودگي

 مرحله 6 ـ جمع‌آوري اطلاعات طول مدت مواجهه و تكرار آن

     براي كارگراني كه در معرض مواد شيميايي سمّي قرار مي‌گيرند، ميزان مواجهه با توجه به مقدار، تكرار، راه و طول مدّت مواجهه تعيين مي‌شود. اگر نتايج نمونه برداري از هوا براي وظايف معين قابل دسترسي هستند، فرم a2 بايستي مورد استفاده قرار گيرد. جايي كه نتايج نمونه برداري از هوا موجود نيست، فاكتور‌هاي مواجهه مي‌توانند براي محاسبه ضريب مواجهه مورد استفاده قرار گيرند و پارامتر‌هاي مربوط در فرم b2 ثبت مي‌شود.

فرم a2 (نتايج پايش هوا قابل دسترسي هستند)

در فرم a2، طول مدت يك وظيفه خاص بايستي مشخص شود. اگر طول مدت وظيفه كمتر از 8 ساعت بود، تكرار وظيفه بايستي تعيين شود. براي مثال، وزن كردن يك ماده اوّليه در حدود 2 ساعت زمان ميبرد (2D=)، اما اين كار دو بار در روز و 10 بار در هفته تكرار مي‌شود (week/10F=). ريخته گري تزريقي در سراسر طول شيفت كاري انجام مي يابد، بنابراين طول مدت وظيفه 8 ساعت است (8D=) و تكرار آن يك بار در روز و 5 بار در هفته است (week/5F=).

اگر مواجهه به دو يا چند ماده شيميايي (كه تاثيرات آنها بر سلامتي مشابه است) وجود دارد. رديفي كه مربوط به “ماده شيميايي با تاثيرات مشابه” است را با علامت”Y” ( به منزله تاييد) پر كنيد. اطلاعات مربوط به تاثيرات مواد شيميايي بر سلامتي مي‌تواند از طريق شناسنامه ايمني مواد شيميايي (MSDS) بدست آيد.

فرم b2 (نتايج پايش هوا در دسترس نيست)

      در فرم b2، پنج فاكتور فشاربخاريا اندازه ذرات، نسبت آستانه بويايي به حد مجاز مواجهه[1][1]، ميزان كنترل، مقدار ماده شيميايي مورد مصرف و ساعت كاري با توجه به جدول 3 (جدول تعيين شاخص مواجهه) (Exposure Index)مشخص و ثبت مي‌گردد. تعيين تمام فاكتور‌هاي فوق الذكر الزامي نيست و با توجه به اطلاعات موجود، پارامتر‌هاي قابل دسترسي بكار برده مي‌شوند، ولي مطمئناً هر چه تعداد شاخص‌هاي استفاده شده بيشتر باشد جوابي دقيق تر بدست خواهد آمد.

مطب پیشنهادی :
پایان نامه | مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه ارشد | مشاوره پایان نامه دکتری

مرحله 7 ـ تعيين ضريب مواجهه

ضريب مواجهه هم مي‌تواند از طريق تعيين سطح مواجهه واقعي و هم مي‌تواند از طريق تعيين شاخص‌هاي مواجهه بدست آيد.

الف ـ تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تعيين سطح مواجهه واقعي

مواقعي كه نتايج حاصل از نمونه برداري و پايش هوا قابل دسترسي باشد، متوسط وزني ـ زماني هفتگي مواجهه (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک) با استفاده از رابطه زير تخمين زده مي‌شود.

(1)                                                  gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

كه در آن :

     gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک  ميزان مواجهه هفتگي (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکيا gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک)

     gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک  تكرار مواجهه در هفته ( تعداد در هفته )

     *شدت مواجهه (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکيا gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک )

     gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک  متوسط ساعت كار در هفته (40 ساعت)

       *     متوسط طول مدت هر مواجهه (ساعت)

     در رابطه (1) فرض شده است كه در زمانيكه وظيفه انجام نمي‌شود هيچگونه مواجهه اي وجود ندارد. اين فرضيه بايستي در مورد هر وظيفه اي كه تحت بررسي قرار مي‌گيرد، مدنظر باشد تا صحت محاسبات تاييد گردد.

ضريب مواجهه (ER) :

     مقدار مواجهه (E) كه از رابطه بالا بدست آمد با مقادير مواجهه مجاز بلند مدت (PEL) مقايسه مي‌شود سپس ضريب مواجهه(ER) از طريق جدول زير تعيين مي‌شود:

جدول 3  ـ ضريب مواجهه

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

ضريب مواجهه(gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک)

1/0 <

1

5/0-1/0

2

0/1-5/0

3

0/2-0/1

4

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک0/2

5

مواجهه مركب(Combined Exposure)

براي تماس با دو يا چند ماده شيميايي كه داراي اثرات مشابه هستند و در فرم a2با استفاده از حرف Y(تاييد اثرات تجمعي) به آنها اشاره شده است، بايستي ميزان مواجهه مركب (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک) طبق رابطه زير محاسبه گردد :

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک                       (2)

كه در آن :

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک ميزان مواجهه (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکيا gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک)

* ميزان مواجهه مجاز مربوطه (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکيا gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک)

مواجهه هاي بيشتر از 40 ساعت در هفته:

          ميزان مواجهه مجاز بلند مدت (PEL) بايستي كه براي مواجهه هاي بيشتر از 40 ساعت در هفته كاهش داده شود. فاكتور كاهش هفتگي (F) كه بايستي از ميزان مواجهه مجاز بلند مدت (PEL) كسر گردد و مقدار آن از طريق رابطه زير بدست مي آيد:

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک                        (3)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

                                                     (4)

*ساعات كاري در هفته(ساعت)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکفاكتور كاهش هفتگي

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکميزان مواجهه مجاز تصحيح شده (gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکيا gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک)

     رابطه بالا از يك ديد محافظه كارانه اي استفاده مي‌كند و مقادير استاندارد را خيلي پايين مي آورد. روش‌هاي ديگري نظير مدل OSHAو مدل‌هاي مربوط به علم داروشناسي نيز وجود دارند. وقتي كه نياز به يك تعديل است، پيشنهاد مي‌شود با يك فرد شايسته مشورت شود تا از مناسب و قابل اجرا بودن تعديل اطمينان حاصل شود. بخاطر اينكه مدل‌هاي بيان شده اكثرا به صورت تئوري بوده و متكي بر فرضيات هستند ممكن است در مورد بسياري از مواد شيميايي صادق (عملي) نباشند،  مواد شيميايي بايد دقيقاً شناخته شوند و در مواقعي كه اطلاعات سم شناسي در مورد ماده شيميايي محدود است بايستي كاملاً مراقب بود. لكن، فوائد حاصل از تعديل حدود مواجهه مهم تر و بيشتر از ترديد در مدل‌هاي تعديل است. جاهائيكه فهرستي از كارهاي غير معمول در حال انجام است، نياز است كه تعديل حدود مواجهه بررسي شده  و مدلي كه بيشترين تناسب را داشته باشد انتخاب شود. براي تماس‌هاي كوتاه مدت و تا 15 دقيقه و يك بار در روز، شدت مواجهه بايستي با مقادير ميزان مواجهه مجاز كوتاه مدت  (PEL-Short Term)مقايسه شود.

     مقدار بدست آمده براي ضريب مواجهه (ER) را درفرم 3  ثبت كنيد.

ب ـ تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تعيين شاخص‌هاي مواجهه

     زمانيكه نتايج حاصل از نمونه برداري و پايش هوا در دسترس نباشد، ضريب مواجهه مي‌تواند از طريق شاخص‌هاي مواجهه (EI) و با استفاده از رابطه زير بدست آيد:

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک                                    (5)

كه در آن:

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک تعداد فاكتور‌هاي مواجهه استفاده شده است

     شاخص‌هاي مواجهه در يك مقياس عددي از 1 تا 5 و به ترتيب افزايش شدت مواجهه درجه بندي شده اند، به اين معني كه عدد 1 شدت مواجهه خيلي پايين، عدد 5 خيلي بالا و عدد 3 متوسط را نشان مي‌دهد.

جدول 4 ـ شاخص و فاكتورهاي مواجهه

شاخص مواجهه

فاكتور مواجهه

1

2

3

4

5

فشار بخار  يا

قطر آئروديناميكي ذره

1/0>

mmHg

1 –1/0

MmHg

10 –1

mmHg

100 –10

mmHg

>100

mmHg

قطر بزرگ، توده يا ماده مرطوب

قطر بزرگ و ماده خشك

ماده خشك و ذرات با قطركمتر از 100 ميكرون

ماده خشك و ذرات ريز

0 10-10ميكرون

ماده خشك و ذرات ريز و پودري ميكرون10>

نسبت آستانه بويايي به حد مجاز مواجههgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک

1/0>

5/0 –1/0

1 –5/0

2 –1

>2

ميزان كنترل آلاينده

كنترل كافي با نگهداري منظم

كنترل كافي با نگهداري نامنظم

كنترل كافي بدون نگهداري، غبار متوسط

كنترل نا كافي، محيط پر غبار

كلاً بدون كنترل، محيط پرغبارتر

مقدار ماده مورد مصرف در هفته

اغلب مقدار ناچيز

1

كيلوگرم يا ليتر

مقدار كم مصرف

10-1

كيلوگرم يا ليتر

مقدار متوسط،

كارگران آموزش ديده براي حمل و كار

100-10  كيلوگرم يا ليتر

مقدار زياد،

كارگران آموزش ديده براي حمل و كار

1000-100  كيلوگرم يا ليتر

مقدار متوسط،

كارگران آموزش نديده براي حمل و كار

>1000          كيلوگرم يا ليتر

ساعات كاري در هفته

ساعت8>

16 –8 ساعت

24 -16  ساعت

32-24ساعت

40 -32 ساعت

     در رديف اول جدول فوق وقتي كه ماده شيميايي، يك مايع در دماي اتاق است، خطر مواجهه با آن بستگي به فشار بخار آن دارد كه مي‌تواند از روي شناسنامه ايمني ماده شيميايي (MSDS) بدست آيد. فشار بخار به دما بستگي دارد. وقتي كه فشار بخار يك مايع در دماي ديگري در MSDSماده ثبت شده است، فشار بخار آن مي‌تواند با استفاده از رابطه آنتوان  (Antoine)محاسبه شود.در مورد يك ماده شيميايي جامد، خطر مواجهه تنفسي با آن بستگي به اندازه ذرات جامد دارد و براي قضاوت در مورد آن بايد بازديدهايي از محل كار انجام گيرد. اندازه ذرات از طريق محاسبه قطر آئروديناميكي بدست مي آيد و رابطه آن در زير آمده است :

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناک                                                 (6)

 كه در آن :

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکقطر آئروديناميكي

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکقطر ذره

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - ارزیابی ریسک مواد شیمیایی | لیست مواد شیمیایی خطرناکوزن مخصوص توده ماده شيميايي

     علاوه بر فشاربخار يا قطر آئروديناميكي ذرات، ضريب مواجهه به ميزان مواجهه مجاز (PEL) و آستانه بويايي قابل تشخيص يك ماده شيميايي(OT) بستگي دارد كه مقادير آنها به ترتيب از پيوست 4 و5 قابل استخراج است و از روي رديف دوم جدول 4 در مورد آن قضاوت مي‌شود.

     احتمال مواجهه با يك ماده شيميايي با توجه به تمهيدات كنترل مهندسي موجود و ميزان كارايي آنها مشخص مي‌شود. طراحي خوب و اجراي مناسب يك سيستم تهويه موضعي خطر مواجهه با مواد شيميايي را خيلي كاهش خواهد داد و از سوي ديگر در يك فرآيند روباز با طراحي و نگهداري ضعيف مواجهه خيلي زيادي با ماده شيميايي اتفاق خواهد افتاد. اين اختلاف در رديف ميزان كنترل موجود ( رديف 3 جدول4) منعكس شده است.

     فرآيند محدود يا محصور و بدون تماس مستقيم، انتشار و رها سازي غير مشهود آلاينده ها، سرعت ربايش كافي در دهانه هود‌هاي تهويه موضعي نمونه هايي از اقدامات كنترلي كافي و مؤثر هستند. در اين روش ارزيابي تهيه و تدارك وسايل حفاظت فردي (PPE) جزو تدابير كنترلي محسوب نمي‌شوند.

     همچنين ميزان مواجهه با يك ماده شيميايي به مقدار ماده شيميايي استفاده شده و طول مدت مواجهه يا كار با ماده شيميايي بستگي دارد. اين موضوع به ترتيب در رديف‌هاي چهارم و پنجم جدول 4 نشان داده شده است. يك دوره كاري هفتگي (معمولاَ 40 ساعت) به عنوان اساس تعيين ضريب مواجهه در نظر گرفته شده است. همانطوريكه مقادير ميزان مواجهه مجاز (PEL)نيز بر مبناي تماسهاي 40 ساعته بنا نهاده شده اند.

مثال:

 گرد وغبار ريز پودر سيليس (5EI=) در حين عمليات وزن كشي توليد مي‌شود و اين وظيفه به مدت يك ساعت در روز و 7 ساعت در هفته (1EI=) انجام مي‌شود. بر اساس بازرسي&

مجله بیو شیمی پایگاه بزرگ شیمی در ایران
مرکز فروش کیت آزمایشگاهی
[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]

درج نظر

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.