• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر

آنالیز مواد شیمیایی | فرمولاسیون ها | کا نی ها

نویسنده : alikianpoor دسته بندی : مواد آزمایشگاهی, مواد شیمیایی, مواد شیمیایی آزمایشگاهی, مواد شیمیایی صنعتی

فهرست خدمات در حوزه آنالیز مواد شیمیایی، فرمولاسیون ها ، کا نی ها و نمونه های طبیعی طبق روشهای استاندارد:

آنالیز مواد شیمیایی | فرمولاسیون ها | کا نی ها :

 • ارزیابی ماده شیمیایی حذف کننده اکسیژن محلول در آب     ASTM D888
 • ارزیابی مواد جذب کننده H2S در گل حفاری با پایه کربنات روی           Standard Method 4500S
 • آزمایش ارزیابی بازدارنده اسیدی
 • ارزیابی نمونه های بازدارنده خوردگی و رسوب گذاری
 • آزمایش بررسی الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل       ASTM G3
 • ارزیابی بازدارنده محیط اسیدی با روش کاهش وزن جهت اسید شویی دیگ های بخار
 • ارزیابی میزان محافظت کنندگی بازدارنده های قابل مصرف در چاههای نفت گاز و خطوط انتقال
 • بصورت دائم یا منقطع در محیطهای ترش یا شیرین (آزمایش چرخ دوار)   NACE ID 182
 • ارزیابی بازدارنده محیط اسیدی با روش کاهش وزن جهت اسیدشویی و اسیدزنی چاههای نفت و گاز
 • ارزيابي بنتونيت     OCMA , API
 • ارزيابي مواد وزن افزا        OCMA , API
 • ارزيابي نشاسته حفاري          OCMA , API
 • ارزيابي پليمر XC       OCMA
 • ارزيابي پليمر PAC API
 • ارزيابي Pip Lax
 • ارزيابي Lubricant
 • ارزيابي آهك هيدراته
 • ارزيابي ماده ضد خورندگي در گل حفاري
 • ارزيابي نمك NaCl           API
 • ارزيابي پكيج گل روغني
 • ارزيابي پودر سيليس
 • بررسي عملكرد دمولسيفاير نفت خام
 • ساخت گل پايه آبي
 • ساخت گل روغني (يك سري آزمايش)
 • اندازه گيري خواص رئولوژيكي سيال حفاري
 • اندازه گيري آلكالينتي/اسيديته
 • اندازه گيري پايداري الكتريكي گل روغني (ES)
 • Methylene Blue Test
 • ارزيابي ميلگارد (H2S Scavenger)
 • ارزيابي کنترل کيفي گلايکول در سيال حفاري
 • ارزيابي باريت
 • آنالیز نمونه های مایع هیدروکربنی (از C4 تا C20)
 • آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب
 • آزمایش کدورت سنجی
 • آزمايش تعيين ويسكوزيته روغن در دماي پايين به روش بروكفيلد     ASTM D 2983
 • آزمايش تعيين ويسكوزيته سينماتيك روغن      ASTM D 445
 • آزمايش تعيين ضريب شكست روغن           ASTM D 1218
 • آزمايش تعيين وزن مخصوص روغن         ASTM D 4052
 • آزمايش تعيين نقطه اشتعال روغن به روش باز ASTM D 92
 • آزمايش تعيين نقطه اشتعال روغن به روش بسته ASTM D 93
 • آزمايش تعيين درصد عنصر فلزي در روغن به روش جذب اتمي
 • آزمايش تعيين نقطه ريزش   ASTM D 97
 • آزمايش تعيين عدد بازي روغن با تيتراتور متلر
 • آزمايش   PH   بادستگاه متلر
 • آزمايش عدد اسيدي با دستگاه تيتراتور متلر
 • محاسبه شاخص گرانروي (VI) (ASTM D 2270
 • آزمايش تعيين عدد اسيدي گريس ASTM D 128
 • آزمايش تعيين عدد بازي گريس         ASTM D 128
 • آزمايش تعيين ميزان مقاومت در برابر خوردگي روغن تراش محلول در آب استاندارد ملي 2273
 • آزمايش تعيين مقدار خاكستر در نفت خام و فرآورده ها   ASTM D 482
 • آزمايش تعيين دامنه جوش برش هاي روغن       ASTM D 1160
 • آزمايش تعيين مقدارآب در نفت خام و فرآورده ها به روش تقطير   ASTM D 95
 • آزمايش تعيين درصد گوگرد توسط اشعه X         ASTM D4994- D2622
 • آزمايش تعيين مقدار نمك در نفت خام   ASTM D 3230
 • آزمايش تعيين نقطه انيلين ASTM D 611
 • آزمايش تعيين عدد يدي
 • آزمايش تعيين عدد اسيدي     ASTM D – 664
 • اندازه گیری غلظت یون فسفات
 • اندازه گیری غلظت روی
 • آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول در آب   ASTM D888
 • آزمایش اندازه گیری pH  آب ASTM D1293
 • آزمایش اندازه گیری هدایت الکتریکی آب   Standard Method 2510
 • آزمایش اندازه گیری نیتریت در آب به روش رنگ سنجیASTM D 1254
 • آزمایش اندازه گیری نیترات در آب به روش رنگ سنجی- سولفات بروسین         Standard Method 419D
 • آزمایش اندازه گیری سیلیس در آب به روش رنگ سنجی   ASTM D 859
 • آزمايش اندازه گيري ارتوفسفات در آب به  روش رنگ سنجي اسيد اسكوربيك      ASTM D 515
 • آزمايش اندازه گيري يون نيتروژن آمونياكي در آب به روش رنگ سنجي (نسلر)   ASTM D 1426
 • اندازه گیری آهن در نمونه های آبی
 • آزمايش اندازه گيري شوري آب دريا و آب هاي لب شور به روش هدايت الكتريكي Standard Method 2520 B
 • آزمايش اندازه گيري فلزات محلول در آب به روش جذب اتمي Standard Methods 3111B
 • آزمايش  BOD  به روش وينكلر در نمونه آب و پساب         Standard Method 5210 – B
 • آزمايش  COD در نمونه هاي آب و پساب       Standard Method 5220 – B
 • آزمايش اندازه گيري يون كلريد در آبهاي لب شور و درياASTM D 4458
 • آزمايش اندازه گيري سختي آب-تيتراسيون با EDTA Standard Method 2340C
 • آزمايش اندازه گيري يون سولفات در آبهاي لب شور و آب دريا         ASTM D 4130
 • آزمايش اندازه گيري يون سولفات در آب آشاميدني و آبهاي سطحي   ASTM D 516
 • آزمايش اندازه گيري مواد نامحلول در آب T.S.SStandard Method 2540 D
 • آزمايش اندازه گيري مقادير كم فلزات محلول در آب   Standard Method 3113
 • آزمايش اندازه گيري فرم آلدهيد در آب        ASTM D 6303-98
 • آزمايش اندازه گيري سولفيت در آب          Standard Method 4500 SO3- B
 • آزمايش اندازه گيري فسفر كل     ASTM D 515
 • آزمايش اندازه گيري آهن كل در آب   Standard Method 3500 –Fe
 • آزمايش اندازه گيري عدد صابوني    ASTM D 94
 • اندازه گیری سطح حجم و اندازه حفره کاتالیست ها (BET) ASTM D1993
 • آزمايش اندازه گيري عدد اكتان بنزين ASTM D 2699

آنالیز مواد شیمیایی | فرمولاسیون ها | کا نی ها

آنالیز مواد شیمیایی | فرمولاسیون ها | کا نی ها

مجله بیو شیمی پایگاه بزرگ شیمی در ایران
مرکز فروش کیت آزمایشگاهی

درج نظر