• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

تلفن مشاوره : 02166074277

مشاوره 24 ساعته

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

02166074277

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه8 صبح الی 16 عصر

لیست محصولات شمیایی پر مصرف برای فروش شرکت سفیر آزما کیان

لیست محصولات شمیایی پر مصرف برای فروش شرکت سفیر آزما کیان

لیست محصولات شمیایی پر مصرف :

ماده شیمیایی (به انگلیسی: Chemical substance) یا مواد شیمیایی، موادی هستند که ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های معین و ثابتی دارند. اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی را نمی‌توان با استفاده از روش‌های جداسازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و تعیین ترکیب درصد آنها، شناسایی نمود. مواد شیمیایی به صورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون‌ها و یا آلیاژ می‌باشند. شیمیدان فرانسوی جوزف پراست اولین بار در قرن 18 میلادی پس از آزمایش و کار بر روی مواد شیمیایی از جمله کربنات مس توانست مفهومی برای ماده شیمیایی ارائه دهد.

بعدها با پیشرفت روش‌ها برای ترکیب شیمیایی، مخصوصاً در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجزیه شیمیایی که از آن برای تصفیه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی بکار می‌بردند، راهنمایی برای پایه‌گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب‌های شیمی تعریف شده‌اند.

عناصر شیمیایی می‌توانند در هنگام واکنش شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و تعداد بیشماری ماده شیمیایی به وجود آورند. مثلاً آب نتیجه واکنش عنصرهای هیدروژن و اکسیژن است. در این حالت، دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن به هم متصل می‌شوند و مولکولی با فرمول شیمیایی H2O می‌سازند. همین دو عنصر در شرایط متفاوت می‌توانند ماده دیگری را به نام هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) بسازند که دارای مولکول‌های H2O2 است.

به همین شکل، همه ترکیب‌های شیمیایی می‌توانند به عناصر سازنده خود تجزیه شوند. به عنوان مثال می‌توان آب را به کمک برقکافت به عناصر هیدروژن و اکسیژن تبدیل کرد. در طبیعت مواد شیمیایی که بتوان به صورت خالص یافت، بسیار نادر هستند. برخی از این نوع مواد شیمیایی عبارتند از: الماس، طلا، سدیم کلرید و شکر (ساکارز). مواد شیمیایی به‌طور کلی در ۴ حالت جامد، مایع، گاز و یا پلاسما وجود دارند. که ممکن است یک ماده شیمیایی تحت تأثیر تغییرات فشار و دما در هر یک از این حالات یافت شود. مواد شیمیایی از نظر نوع کاربرد به مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی دسته‌بندی می‌شوند. همچنین مواد شیمیایی به‌طور کلی به دو گروه بزرگ مواد معدنی و مواد آلی تقسیم‌بندی می‌شوند.[۱]

 

محصولات شمیایی پر مصرف :

 

Toluene
تولوئن
 • anhydrous, 99.8%
 • CAS Number 108-88-3
 • Linear Formula C6H5CH3
 • Molecular Weight 92.14
 • Beilstein Registry Number 635760
 • EC Number 203-625-9
 • MDL number MFCD00008512
 • eCl@ss 39011102
 • PubChem Substance ID 57648083

 

Formic acid
فورمیک اسید
 • CAS Number 64-18-6
 • Linear Formula HCOOH
 • Molecular Weight 46.03
 • Beilstein Registry Number 1209246
 • EC Number 200-579-1
 • MDL number MFCD00003297
 • PubChem Substance ID 329748924

 

Ammonia
آمونیا
 • CAS Number 7664-41-7
 • Linear Formula NH3
 • Molecular Weight 17.03
 • Beilstein Registry Number 3587154
 • EC Number 231-635-3
 • MDL number MFCD00011418
 • PubChem Substance ID 24857750

 

Carbon tetrachloride
کربن تتراکلراید
 • Synonym: Tetrachloromethane
 • CAS Number 56-23-5
 • Empirical Formula (Hill Notation) CCl4
 • Molecular Weight 153.82
 • Beilstein Registry Number 1098295
 • EC Number 200-262-8
 • MDL number MFCD00000785
 • PubChem Substance ID 57648334
Sulfuric acid
سولفوریک اسید
 • CAS Number 7664-93-9
 • Linear Formula H2SO4
 • Molecular Weight 98.08
 • Beilstein Registry Number 2037554
 • EC Number 231-639-5
 • MDL number MFCD00064589
 • PubChem Substance ID 24860672

 

۱, ۲-Propanediol
۱و۲ پروپاندیول
 • Synonym: 1,2-PDO, Propylene glycol
 • CAS Number 57-55-6
 • Linear Formula CH3CH(OH)CH2OH
 • Molecular Weight 76.09
 • Beilstein Registry Number 1340498
 • EC Number 200-338-0
 • MDL number MFCD00064272
 • PubChem Substance ID 24864713
Chloroform
کلروفورم
 • Synonym: Methylidyne trichloride, Trichloromethane
 • CAS Number 67-66-3
 • Empirical Formula (Hill Notation) CHCl3
 • Molecular Weight 119.38
 • Beilstein Registry Number 1731042
 • EC Number 200-663-8
 • MDL number MFCD00000826
 • PubChem Substance ID 329775003

 

Methanol
متانول
 • Synonym: Methyl alcohol
 • CAS Number 67-56-1
 • Linear Formula CH3OH
 • Molecular Weight 32.04
 • Beilstein Registry Number 1098229
 • EC Number 200-659-6
 • MDL number MFCD00004595
 • PubChem Substance ID 329755069
Ethylene glycol
اتیلن گلایکول
 • Synonym: 1,2-Ethanediol
 • CAS Number 107-21-1
 • Linear Formula HOCH2CH2OH
 • Molecular Weight 62.07
 • Beilstein Registry Number 505945
 • EC Number 203-473-3
 • MDL number MFCD00002885
 • eCl@ss 39020501
 • PubChem Substance ID 57648687

 

Sodium hypochlorite
سدیم هایپوکلرایت
 • CAS Number 7681-52-9
 • Linear Formula NaClO
 • Molecular Weight 74.44
 • MDL number MFCD00011120
 • PubChem Substance ID 329756232
Ortho-phosphoric acid
اورتو فسفریک اسید
 • Synonym: Phosphoric acid
 • CAS Number 7664-38-2
 • Linear Formula H3PO4
 • Molecular Weight 98.00
 • Beilstein Registry Number 1921286
 • MDL number MFCD00011340
 • PubChem Substance ID 24898708

 

Acetone
استون
 • CAS Number 67-64-1
 • Linear Formula CH3COCH3
 • Molecular Weight 58.08
 • Beilstein Registry Number 635680
 • EC Number 200-662-2
 • MDL number MFCD00008765
 • eCl@ss 39021201
 • PubChem Substance ID 329760025

 

N-Hexane
n-هگزان
 • Synonym: Hexane
 • CAS Number: 110-54-3
 • Linear Formula: CH3(CH2)4CH3
 • Molecular Weight: 86.18
 • Beilstein Registry Number: 1730733
 • EC Number: 203-777-6
 • MDL number: MFCD00009520
 • PubChem Substance ID: 57648384

 

Glacial acetic acid
گلاسیال استیک اسید
 • Synonym: Acetic acid, Glacial acetic acid
 • CAS Number 64-19-7
 • Linear Formula CH3CO2H
 • Molecular Weight 60.05
 • Beilstein Registry Number 506007
 • MDL number MFCD00036152
 • PubChem Substance ID 329748133

 

Glycerol
گلیسرول
 • Synonym: 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
 • CAS Number 56-81-5
 • Linear Formula HOCH2CH(OH)CH2OH
 • Molecular Weight 92.09
 • Beilstein Registry Number 635685
 • EC Number 200-289-5
 • MDL number MFCD00004722
 • PubChem Substance ID 24895216

 

Phenol
فنل، فنول
 • CAS Number 108-95-2
 • Linear Formula C6H5OH
 • Molecular Weight 94.11
 • Beilstein Registry Number 969616
 • EC Number 203-632-7
 • MDL number MFCD00002143
 • PubChem Substance ID 24898145

 

۲-Propanol
۲-پروپانول
 • Synonym: sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
 • CAS Number 67-63-0
 • Linear Formula (CH3)2CHOH
 • Molecular Weight 60.10
 • Beilstein Registry Number 635639
 • EC Number 200-661-7
 • MDL number MFCD00011674
 • PubChem Substance ID 24896158

 

Hydrochloric acid
هیدرو کلریک اسید
 • CAS Number 7647-01-0
 • Empirical Formula (Hill Notation) HCl
 • Molecular Weight 36.46
 • Beilstein Registry Number 1098214
 • EC Number 231-595-7
 • MDL number MFCD00011324
 • PubChem Substance ID 24895478
Hydrogen peroxide
هیدروژن پرو کسید، آب اکسیژنه
 • CAS Number 7722-84-1
 • Empirical Formula (Hill Notation)
 • H2O2 Molecular Weight 34.01
 • Beilstein Registry Number 3587191
 • MDL number MFCD00011333
 • PubChem Substance ID 329752192

 

Nitric acid
اسید نیتریک
 • CAS Number 7697-37-2
 • Empirical Formula (Hill Notation) HNO3
 • Molecular Weight 63.01
 • EC Number 231-714-2
 • MDL number MFCD00011349
 • eCl@ss 38060304
 • PubChem Substance ID 329756406
Xylenes
زیلن،گزیلن
 • Synonym: Xylene mixture of isomers
 • CAS Number 1330-20-7
 • Linear Formula C6H4(CH3)2
 • Molecular Weight 106.17
 • EC Number 215-535-7
 • MDL number MFCD00077264
 • PubChem Substance ID 329752157

 

۱-Butanol
۱ بوتانول
 • Synonym: n-Butanol, Butyl alcohol
 • CAS Number 71-36-3
 • Linear Formula CH3(CH2)3OH
 • Molecular Weight 74.12
 • Beilstein Registry Number 969148
 • EC Number 200-751-6
 • MDL number MFCD00002964
 • PubChem Substance ID 24892030

 

Ethyl acetate
اتیلن استات
 • Synonym: EtOAc
 • CAS Number 141-78-6
 • Linear Formula CH3COOC2H5
 • Molecular Weight 88.11
 • Beilstein Registry Number 506104
 • EC Number 205-500-4
 • MDL number MFCD00009171
 • PubChem Substance ID 57648215

 

Dichloro methane
دی کلرومتان
 • Synonym: DCM, Methylene chloride
 • CAS Number 75-09-2
 • Empirical Formula (Hill Notation)
 • CH2Cl2 Molecular Weight 84.93
 • Beilstein Registry Number 1730800
 • EC Number 200-838-9
 • MDL number MFCD00000881
 • PubChem Substance ID 57648216

 

Formaldehyde
فرمالدهید
 • Synonym: Formalin
 • CAS Number 50-00-0
 • Linear Formula HCHO
 • Molecular Weight 30.03
 • Beilstein Registry Number 1209228
 • EC Number 200-001-8
 • MDL number MFCD00003274
 • PubChem Substance ID 24894976

 

شما لیست محصولات شمیایی پر مصرف را مشاهده کردید.

 

لیست برخی از خدمات سایت بیوشیمی :

1- کیت تحقیقاتی | خرید کیت تحقیقاتی | فروش کیت تحقیقاتی

2- کیت آزمایشگاهی | خرید کیت آزمایشگاهی | فروش کیت آزمایشگاهی

3- نمایندگی مرک | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک آلمان

4- خرید محیط کشت

5- نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ

6- مشاوره پایان نامه | پایان نامه | انجام پایان نامه

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]
برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.